Certifikáty a normy

Tisk

Úsilí zaměstnanců firmy dosahovat špičkové kvality při realizaci díla, dodržování pravidel při nakládání s odpady a v neposlední řadě dodržování bezpečnosti práce přispělo k získání certifikátů ČSN EN ISO 9001, 14001 A OHSAS 18001.

Jakost
CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2001 na provádění staveb včetně jejich změn, udržování prací na nich a jejich odstraňování. Potvrzuje, že společnost má zaveden a udržován systém jakosti. Tento certifikát dokladuje systematický a důsledný přístup k realizovaným dílům.

Vztah k životnímu prostředí
CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 14001:2005 na provádění staveb včetně jejich změn, udržování prací na nich a jejich odstraňování, inženýrská činnost v investiční výstavbě. Potvrzuje, že společnost má zaveden a udržován systém enviromentálního managementu jakosti. Tento certifikát dokladuje systematický a důsledný vztah k životnímu prostředí.

Bezpečnost práce
CERTIFIKÁT DQS - 18001/08/113. Tímto certifikátem společnost potvrzuje, že má zaveden a udržován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídajícím požadavkům OHSAS 18001:1999.